voces ex animo acusto kaunas

2016 M. SAUSIO 15 d. ŠEŠTADIENIS 18 val.

VOCES EX ANIMO

LIETUVIŲ MUZIKOS KLASIKAI IR ŠIUOLAIKINIAI KAUNO KOMPOZITORIAI

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia (Rotušės a. 8, Kaunas)

Kauno vokalinis ansamblis “ACUSTO” (meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas)

Mindaugas Zimkus (tenoras)

Dalia Jatautaitė (vargonai)

Koncerto vedėja – muzikologė Dainora Merčaitytė

Programoje: J. Gruodžio, J. Juzeliūno giesmės, D. Kairaitytės, Z. Bružaitės, G. Dabulskienės,

A. Kubiliūno, V. Bartulio bei G. Kuprevičiaus 2016 m. premjeros

Įėjimas laisvas

Žvelgiant į Europos profesionaliosios muzikos istoriją, akivaizdu, kad joje svarbi vieta tenka sakralinės muzikos žanrams. Šie žanrai dominavo Viduramžių, Renesanso epochose ir vėlesniais amžiais sakralinė tematika įkvėpė daugelį didžiųjų kompozitorių.

XX ir XXI amžiaus užsienio ir lietuvių muzikos kūrėjai (Arvo Pärt, Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki, John Rutter, John W. Peterson, Vytautas Miškinis, Algirdas Martinaitis, Vidmantas Bartulis, Zita Bružaitė ir kt. ) nuolat sugrįžta prie religinės muzikos žanrų, tarsi prie prasminės muzikinės dievogarbos ir apsaugos nuo intensyvaus, įvairiais kataklizmais pulsuojančio laiko.

Nors musica sacra yra nuolat atsinaujinantis reiškinys, vis dėlto Lietuvoje dar juntamas profesionaliosios sakralinės muzikos stygius, kuris kaip žinia atsirado dėl pusę amžiaus trukusios sovietų ateistinės ideologijos skleidimo ir katalikų bažnyčios persekiojimo.

Sakralinės muzikos žinovas kun. dr. Vilius Sikorskas teigia: „Didžioji Vakarų Bažnyčios liturginė reforma XX a. antroje pusėje ragina remiantis giliąja Vakarų Europos muzikine tradicija kurti ir plėtoti musica sacra. Čia būtinas profesionalių muzikų įnašas. Remiantis naujomis liturginėmis nuorodomis ir naujomis situacijomis, atsižvelgiant į nūdienos žmogaus jausminę išraišką, kompozitoriai turi plėtoti musica sacra. Šis kūrybinis darbas gali pristabdyti neprofesionalų ir stichinį bei savaiminį žemo meninio lygio repertuaro skverbimąsi, kelti bendrą muzikinį Lietuvos kultūrinį lygį ir prisidėti prie mūsų tautos, kaip atskiro meninio etoso įsitvirtinimo bendrame Vakarų Europos kontekste.“

Šioms dr. V. Sikorsko mintims atliepia Kauno kompozitorių sumanytas projektas „Voces ex animo“, kuriuo siekiama puoselėti lietuvių sakralinę muziką, papildant ją naujais kūriniais.