nuo advento iki triju karaliu acusto

2012 M. GRUODŽIO 23 D. SEKMADIENIS 16 VAL.

NUO ADVENTO IKI TRIJŲ KARALIŲ

MENININKŲ AKCIJA “KAD VĖL SUGAUSTŲ ARKIKATEDROS VARGONAI”

Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (Vilniaus g. 1, Kaunas)

Kauno vokalinis ansamblis “ACUSTO” (meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas)

Fleitų trio: Fausta Drūlytė, Irenėjas Urbonavičius ir Jurgita Otienė

Programoje: adventinės giesmės…

Koncerto metu bus renkamos aukos didžiųjų Arkikatedros vargonų restauracijai.