muzikos ruduo acusto

2016 M. LAPKRIČIO 4 d. PENKTADIENIS 19 val.

TARPTAUTINIS KAMERINĖS MUZIKOS FESTIVALIS 

MUZIKOS RUDUO 2016

Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

(Vasario 16-osios g. 10, Vilnius)

Kauno vokalinis ansamblis “ACUSTO” (meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas)

Kamerinis orkestras “MODUS” (meno vadovas ir dirigentas Robertas Bliškevičius)

Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Nora Petročenko (mecosopranas)

Dirigentas – Robertas BLIŠKEVIČIUS

Programoje: Algirdas MARTINAITIS (g. 1950) – Oratorija “GAILESTINGUMO ALTORIUS”

Įėjimas laisvas

2016 metus popiežius Pranciškus paskelbė Šventaisiais Gailestingumo metais. Jų paminėjimui skiriamas ir šis festivalio Muzikos ruduo koncertas – tai dvasinio susikaupimo ir pakilumo renginys, kuriame atliekama Algirdo Martinaičio oratorija Gailestingumo altorius. Kūrinys sukurtas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės užsakymu ir pirmąkart atliktas Šv. Kotrynos bažnyčioje 2007 m. balandžio 15-ąją – Dievo Gailestingumo sekmadienį (pirmas sekmadienis po šv. Velykų), vainikuojantį Dievo Gailestingumo savaitę.

Pasak muzikologės Živilės Stonytės, šiame religinės muzikos opuse aiškiai juntama XX a. Europos religinės muzikos tradicijos, kuriai priklauso Arvo Pärto, Johno Tavenero, Henryko Mikołajaus Góreckio bei kitų žymių kūrėjų muzika, tąsa. Kūrinį įkvėpė ir jam buvo panaudoti šv. ses. Marijos Faustinos Kowalskos (1905–1938), kurį laiką gyvenusios Vilniuje (1933–1936) ir čia pradėjusios skleisti žinią apie Dievo Gailestingumą, dienoraščio fragmentai. Beje, Dievo Gailestingumo šventė, kaip ir šventovėje Vilniuje kabantis Eugeniuszo Kazimierowskio nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas taip pat buvo inicijuoti šv. Faustinos.

Oratoriją sudaro keturios dalys, atliekamos be pertraukos: „O Kraujau ir Vandenie“, „Sveikas, Gailestingumo soste“, „Dievo gailestingumą giedosiu per amžius“, „Dievo gailestingumo litanija“. Tai tarsi kertiniai Dievo Gailestingumo šventovės akmenys, sudėti iš šv. Faustinos užrašytų žodžių: „Žemė ir dangus gali pasikeisti, bet Dievo gailestingumas nesibaigs.“

Pagal www.mic.lt