2012 GEGUŽĖS18 D. PENKTADIENIS 18 VAL.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ ROMOVĖS REPREZENTACINIŲ RŪMŲ ĮKŪRIMO 75 METŲ SUKAKTIES

20 METŲ ATGAVIMO IŠ SOVIETINĖS ARMIJOS MINĖJIMO IŠKILMĖS

Kauno karininkų romovė (A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas)

Kauno vokalinis ansamblis “ACUSTO” (meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas)

Įėjimas laisvas