• Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“
2018 © Kaunas vocal ensemble "Acusto"